ANTİ-BAKTERİYEL TAVAN BOYASI

 Anti-Bakteriyel Tavan Boyası

TANIM 

> Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mat ve pürüzsüz görünüşlü, beyaz, yüksek örtücülüğe sahip bir tavan boyasıdır. 

Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

UYGULAMA ALANI

Konut inşaatlarında, ticari ve endüstri binaların i. kısımlarında, tavan, duvar ve kirişler gibi her türlü yüzeylerin boyanmasında güvenle hizmet etmektedir.

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni Boyalı Yüzeyler;

Uygulama yapılacak yüzeyler serbest tozlardan arındırılmalı kuru ve temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Düzgün yüzey elde etmekte alt yüzey önemlidir.

Tavanda kullanılan yapı malzemesinde daha düzgün bir yüzey elde etmek için iç mekan macunu dolgu ve yüzey düzeltici olarak kullanılabilir.

Macun kullanım sonrası tavan hafif zımparalanır, tozları alınır ve yüzeye tavan boyası uygulanacak hale getirilir.

Eski Boyalı Yüzeyler;

Yüzeyde kabarmış gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyde uzaklaştırılmalıdır. 

Yüzeydeki seviye farklarını gidermek için macun ile lokal macunlama yapılmalı özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir.

Zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Tozsuz temiz hale gelen tavanalar boyanmaya hazır haldedir.

 Anti-Bakteriyel Tavan Boyası

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır.

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile ilk katta %30 ikinci katta %15 oranında inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

 

 

Kuruma Süresi(20°C):

Dokunma kuruması : 1 saat

Katlar arası bekleme süresi :2-4 saat

Son kuruma : 24 saat

(daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.