DOREPOX ZEMİN ASTARI

ÜRÜN TANIMI 

Çift komponentli, Solventli Epoksi bazlı vernik. 

AVANTAJLARI 

• Dolgu ve pigment içermez.

 • Düşük viskozitesinden dolayı kılcal boşluklara kolayca nüfuz eder. 

• Sert bir film oluşturur. 

• Film yüzeyi parlak ve kaygan olup su ve yağ geçirgenliğini önler. 

• Kolay temizlenir. 

• Karışım ömrü uzun olduğundan uygulamada kolaylık sağlar. 

TEKNİK BİLGİLER

Renk Şeffaf

Karışım yoğunluğu (20˚C) 0,950 gr/cm3

Uygulanacak Zemin ve Ortam Sıcaklığı +15˚C +35˚C

Kullanım Süresi (20˚C) 12 saat

Yüzeysel Kuruma Süresi (20˚C) 60 dakika

Tam Kuruma Süresi (20˚C) 24 saat

Tam Kürlenme Süresi 7 gün

UYGULAMA PROSEDÜRÜ YÜZEY HAZIRLIĞI 

Yeni beton ve çimento sıvanın tip C25 veya minimum 350 doz olmalıdır ve sıvanın en az 21 gün kürlenmesi gerekir. Zemin betonun kopma dayanımı minimum 1,5 N/mm² ve zemin sıcaklığı minimum +10˚C olmalıdır.

Zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az +3 ˚C üzerinde tercihen minimum +8˚C de sabit tutulmalıdır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır.

Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su jeti ile yıkanır, durulanır. Yüzey, endüstriyel vakum makinesi ile kurulanır.

Astar uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyin çok parlak ve emici olmayan çimento oranı yüksek betonlar, mozaik ve fayans yüzeyler hafif kumlama veya asitleme ile pürüzlendirilmelidir.

Metal yüzeylere yağ, kir ve paslarından mekanik ya da kimyasal yollarla temizlendikten sonra uygulanır. 

KARIŞTIRMA 

Karışım oranlarına göre kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama öncesi malzeme sıcaklıklarının MİNİMUM +15˚C de olmasına dikkat edilmelidir.

A komponent uygun karıştırma ucu takılmış 300-400 devir/dakika endüstriyel bir karıştırıcı ile karıştırılır ve B Sertleştirici komponenti ilave edilerek karıştırılmaya devam edilir.

A ve B komponentlerinin kabın çeper ve dip noktalarının çok iyi karıştırılması karışımın homojen olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde uygulama sonrası karışmamış A veya B komponentleri yüzeyde yumuşak yapışkan bir film oluşturarak hatalı bir uygulamaya sebep olabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus karıştırıcı ucunun kabın dip noktasına değmesidir. Bu, karışıma hava girmesini minimize edecektir ve daha sağlıklı problemsiz bir yüzey sağlayacaktır.

Karışım daha sonra temiz başka bir kaba alınarak 2-3 dakika daha karıştırılır. Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır. 

KARIŞIM ORANLARI 

DOREPOX ASTAR 2 kısım A kompenant 1 kısım B kompenant

UYGULAMA METODLARI 

Fırça veya rulo ile. Kuruduktan sonra film yüzeyde homojen parlak bir film bırakıncaya kadar bir veya birkaç katta sürülmelidir. 

SARFİYAT 

Teorik olarak 2-3 katta 3-5 m2/kg (Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) ortalama sarfiyata sahiptir.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

 DOREPOX PRIMER katları arasında 20˚C’de 14-16 saat, üzerine gelecek son katlar için en az 24 en fazla 48 saat. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

*+35˚C üzeri veya +10˚C altı sıcaklıklarda, yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

Düşük sıcaklık malzeme viskozitesini arttırıp ürünün zeminde yayılmasını etkileyeceğinden düzgün bir yüzey oluşumunu engeller, sıkışmış hava kabarcıklarının yüzeyden çıkmasını zorlaştırır. Yüksek sıcaklıklar ise ürün kapta kalma süresini kısaltarak uygulamayı zorlaştırır.

Rüzgârlı havalar homojen bir yüzey yayılmasını etkileyerek zeminin hava akımına bağlı olarak dalgalı görünmesine sebep olur.

*Uygulama malzemeleri uygulama yapılacak alana 1-2 gün önce getirilmeli ve ortam şartlarına uyumu azami ölçüde sağlanmalıdır. 

*Soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda zemin, malzeme ve ortam sıcaklığı mutlaka uygulama şartlarına getirilerek sağlanmalı, aksi takdirde uygulamanın yayılma, kuruma ve homojen bir kaplama yüzeyi oluşturma noktasında problemler oluşturacağı dikkate alınmalıdır. 

*Epoksi veya Poliüretan gibi iki veya daha çok komponentli ürünler mutlaka profesyonel, deneyimli uygulama ekipleri tarafından uygulanmalıdır.

*Epoksi reçine ve polyamid/polyamin vs. gibi sistemler kimyasal kürlenmeli sistemlerdir. Polimerizasyonu tamamlanmış su bazlı akrilik polimerler ya da alkid sistemler gibi, hava oksidasyonu veya uçucu komponentlerin uçmasıyla kuruyan sistemler olmadığından reaksiyon süreleri çevresel şartlardan doğrudan etkilenirler.

Düşük sıcaklıklar reaksiyon süresini uzatır ve malzemenin akıcılığını azaltır. Dolayısıyla yayılma güçlüğü ve sarfiyat artışları gözlenir. Yüksek sıcaklıklar yayılma hızını arttırıp daha homojen sağlar fakat kimyasal reaksiyon daha hızlı gerçekleştiğinden tecrübeli bir uygulama gerektirir. 

*Uygulaması bitmiş bir kaplama en az 24 saat su temasından korunmalıdır. Ani sıcaklık düşüşleri uygulama yüzeyinin matlaşmasına, lekeli görünüme sahip olmasına neden olabilir. Bu yüzden gece/gündüz sıcaklık farklarının aşırı olduğu şartlarda uygulama erken saatlerde başlanıp aynı gün yine erken saatlerde bitirilmelidir.

Uygulamanın hemen sonrasında oluşacak su teması karbonizasyona sebep olur buda yüzeyde yapışkan bir film oluşumuna sebep olur ve kaplama tamamen kaldırılıp yeniden uygulanması gerekir. 

*+10 C nin altında ve bağıl nemin %70 in üzerinde olduğu ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. *Derzler olası genleşme ve hareketler göz önüne alınarak ilgili mühendisler tarafından belirlenmelidir.

*Karışım mutlaka epoksi-poliüretan karıştırıcı ucu takılmış 300-400 devir/dakika mekanik endüstriyel bir karıştırıcı ile yapılmalıdır.

 *karışım mutlaka temiz başka bir kaba alınarak, karışmamış A veya B komponent olmadığından emin olunmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde REAKSİYONA GİRMEMİŞ A veya B Komponent zeminde kurumayacaktır. 

ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

 Kullanılan Alet ve ekipmanın kurumadan temizlenmesi gerekir, temizlik DOREPOX tiner ile temizlenir. 

AMBALAJ 

21 kg set halinde 14 kg A Komponent 7 kg B Komponent 

DEPOLAMA 

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ 

Uygun depolama koşullarında 15-25˚C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Özellikle Sertleştirici komponentler tahriş edici olduğundan göz ve cilt temasından uzak tutulmalı bu hususla ilgili tüm önlemler alınmalıdır.

Teması halinde bol su ve sabunla yıkanmalı, solvent ile temizlik yapılmamalıdır, yutulması halinde acil doktora başvurulmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metotları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.

Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.